Optek is founded by and employs PhDs in Physics with sales and R&D experience in photonics since 2006. Photonics is the main field of specialization of Optek. We offer sales and service of photonics products and solutions from well known manufacturers and custom made photonics solutions and products from us.

What started as a hobby many years ago, has now matured in completely new business area and since the beginning of 2016 we also offer advanced hydroacoustics products. Our main partner is Soundmetrics, the manufacturer of the most accurate imaging sonar in the world, but we offer many other hydroacoustic solutions as well - wide range of side-scan sonars, USBL positioning & communication systems, DVL positioning systems, etc. We try to keep up with the news of the industry and during summer season usually have several products in place for our customers to test.

Photonics

The list of our cooperation partners and products can be found in section
PRODUCTS - Photonics.

 

Custom solutions

Examples of Optek developed products for photonics can be found in the section
PRODUCTSCustom solutions.

Hydroacoustics

The list of our cooperation partners and products can be found in section
PRODUCTS - Hydroacoustics.

Projekts "Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs"

SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" ir noslēdzis 2011. gada 11. aprīļa līgumu Nr. L-KC-11-0006 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma nosaukums: “Pētījuma veikšana par ultrastabila lodes formas Fabrī-Pero rezonatora izveidi mobilam optiskam frekvences standartam”

Pētījuma īstenotājs: SIA “Optek”

Pētījuma īstenošanas laiks: 01.04.2013.-31.05.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums: EUR 92.089,46 | EUR 73.671,57

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:
Projekta mērķis bija veikt pētījumus, lai iegūtu zināšanas, kas dotu iespēju ieviest ražošanā ultrastabilu mobilu Fabrī-Pero (FP) rezonatoru. Šāds FP rezonators apvienojumā ar atbilstošu elektronisko shēmu būtu pielietojams nekoherentu gaismas avotu starojuma frekvences stabilizēšanā. Pētījumā tika skaitliski novērtēti un optimizēti lodes FP rezonatora un salāgotas elektroniskās shēmas darbības parametri. Iegūtie rezultāti ļauj viennozīmīgi definēt ultrastabila mobila FP rezonatora komponenšu raksturojošos lielumus, un līdz ar to veicināt ierīces ieviešanu ražošanā. Pētījumā laikā sagatavotas divas zinātniskas publikācijas, kas indeksētas zinātnisko rakstu un to citējamības datubāzē Scopus.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:
Tika veikti rūpnieciskie pētījumi par ultrastabila mobila Fabrī-Pero (FP) rezonatora izveidi, izmantojot risinājumu, kad FP rezonators tiek veidots lodes formā ar noteiktu stiprinājuma veidu, kas ļauj rezonatoru kustināt ar minimālu ietekmi uz rezonatora precizitāti. Lai novērstu stacionārā stiprinājuma radīto ietekmi uz starpspoguļu attālumu, rezonatora vertikālais stiprinājums tiek veidots noteiktā leņķī, kurā saspiešana horizontālā virzienā kompensē starpspoguļu attāluma palielināšanos vertikālā stiprinājuma ietekmes dēļ. Optimālie stiprināšanas parametri tika atrasti ar datorsimulāciju palīdzību. Tāpat novērtētas rezonatora mehāniskās rezonanses, kuru slāpēšanai lāzera frekvences stabilizēšanas sistēmas atgriezeniskajā saitē tiek izmantota projekta ietvaros iegūtā elektroniskā shēma. Visbeidzot, projekta gaitā tika izpētīti un identificēti visi rezonatora būvei optimālie rezonatora stabilizācijas shēmas elementi un materiāli.

Publikācijas:1) Broadband fabry–pérot resonator from zerodur for laser stabilisation below 1khz linewidth with < 100 hz/s drift and reduced sensitivity to vibrations, doi: 10.1515/lpts-2015-0014
2) Numerical 2d and 3d simulations of a spherical fabry–pérot resonator for application as a reference cavity for laser frequency stabilisation, doi: 10.1515/lpts-2015-0015

Doktoru skaits pētījumā: 2

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:
Paredzams, ka gadā varēs realizēt vidēji 1 iekārtu, kuras vidējā cena provizoriski vērtējama ap 100’000 EUR. Tomēr provizoriskais apgrozījuma palielinājums pēc produkta veiksmīgas ievadīšanas noieta tirgū plānots ap 100’000 līdz 200’000 EUR gadā, turklāt projekta ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību ir pozitīva jau tagad, jo, pateicoties projekta gaitā iegūtajām zināšanām, prasmēm un kontaktiem, ir izveidoti vairāki citi inovatīvi produkti un risinājumi, kas jau tagad ir ļāvis palielināt uzņēmuma apgrozījumu par apmēram 50’000 līdz 100’000 EUR gadā.